Ich Nhi

Giải thưởng và danh hiệu

Giải thưởng văn học dịch thuật năm 2010

Sáng 27/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức trao giải thưởng dịch thuật năm 2010 và ra mắt Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh. Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước  tới dự.

Giải thưởng dịch thuật năm 2010 được Hội đồng dịch thuật trao cho 1 dịch giả và nhóm dịch giả xuất sắc. Đó là, công ty dịch thuật A2Z với bản dịch  tác phẩm “Dân chủ và giáo dục” xuất bản năm 1916 của tác giả John Dewey (Mỹ), nhóm dịch giả Lê Hồng Sâm và Trần Quốc Dương với bản dịch tác phẩm “Êmin hay là Luận về giáo dục” (xuất bản năm 1762) của tác giả J.Ruso (Pháp) sinh năm 1712 và mất năm 1778. Đây là 2 tác phẩm kinh điển của thế giới về  giáo dục.

Năm nay, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh còn trao 2 giải thưởng mới là “Việt Nam học”, mục đích là tôn vinh học giả nước ngoài đã cống hiến cả cuộc đời mình vào việc nghiên cứu văn hóa cho Việt Nam. Giải nghiên cứu dành cho người Việt Nam có những công trình giá trị trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, được trao cho nhà học giả lão thành 90 tuổi, ông Nguyễn Đình Đầu.

Để mở rộng đối tượng tham gia đóng góp nguồn Quỹ, cũng như nhằm đạt được mục đích là hỗ trợ chương trình và phổ biến các tác phẩm mang trí tuệ nhân loại, góp phần nâng cao dân trí, hiện đại hóa đất nước, Ban lãnh đạo và Hội đồng Khoa học Quỹ dịch thuật Phan Châu Trinh quyết định từ nay trở đi đổi tên Quỹ là Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh và bầu bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, cháu ngoại nhà yêu nước Phan Châu Trinh được làm Chủ tịch Quỹ.

Tại lễ ra mắt, Ban lãnh đạo Quỹ kêu gọi sự hợp tác về trí tuệ cũng như sự tài trợ từ mọi tổ chức, cá nhân trong và ngòai nước vì sự nghiệp canh tân văn hóa Việt Nam./.

Tags:

Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

Plain text

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Ý kiến khách hàng

 • ------------------------------------------
  Original Title : Dark Matter Season 3 Episode 10: Built, Not Born
  Title : Built, Not Born
  Season Number : 3
  Episodes Number : 10
  Genre : Science Fiction, Drama, Thriller
  Air Date : 2017-08-04
  Watch this link! : http://bit.ly/2vnuaVL
  ------------------------------------------

  Overview : A distress call from the Android's friend Victor leads to answers about Two's past.

  TAg:
  Watch Dark Matter Season 3 Episode 10 (S3E10) Online Full,
  Dark Matter Season 3 Episode 10 (S3E10) Online Full 2017,
  S3E10 - Dark Matter Season 3 Episode 10 Watch Online Full,
  Full [Video!] Watch Dark Matter Season 3 Episode 10 Online S3E10 Free,
  Dark Matter Season 3 Episode 10 TORRENT 2017,
  [WATCH] Dark Matter Season 3 Episode 10 'S3E10' Online Full,
  Full Watch!! Dark Matter Season 3 Episode 10 (2017) Online,
  #Eps.10 | Dark Matter Season 3 Episode 10,
  Episode 10 | Dark Matter Season 3 Episode 10,
  Season 3 | Dark Matter Season 3 Episode 10,
  Built, Not Born | Dark Matter Season 3 Episode 10,
  Built, Not Born - Dark Matter Season 3 Episode 10,
  Dark Matter Season 3 Episode 10 HDHQ,
  DOWNLOAD: Dark Matter Season 3 Episode 10 HD 1080p,
  Dark Matter Season 3 Episode 10 HD 720p,
  Dark Matter Season 3 Episode 10 Download,
  Dark Matter Season 3 Episode 10 Stream,
  Dark Matter Season 3 Episode 10 Live Streaming,
  Dark Matter Season 3 Episode 10 Online,
  Dark Matter Season 3 Episode 10 Free,
  Dark Matter Season 3 Episode 10 Full Online,
  Dark Matter Season 3 Episode 10 Full,
  Dark Matter Season 3 Episode 10 Watch Online,
  WATCH: Dark Matter Season 3 Episode 10 S3E10,
  [STREAMING] Dark Matter Season 3 Episode 10 S3E10 Online - Built, Not Born,
  Dark Matter Season 3 Episode 10 - S3E10

 • Younger Season 4 Episode 6 "A Close Shave" Full Online Free HD. Younger Season 4 Episode 6 The Best Quality Here at "123movies" Yessss. A Close Shave - Younger Season 4 Episode 6 [720p] HDTV can be found on our website including the Quality Younger Season 4 Episode 6 HDHQ [1080p]. WATCH Younger Season 4 Episode 6 online streaming. Download Younger Season 4 Episode 6 Online. You’ll be able to watch and stream Movies Younger Season 4 Episode 6 with us here at "123movies" anytime without any restrictions or limitations. Just remember Younger Season 4 Episode 6 Videos are available at our site "123movies".

  ------------------------------------------
  Original Title : Younger Season 4 Episode 6: A Close Shave
  Title : A Close Shave
  Season Number : 4
  Episodes Number : 6
  Genre : Comedy
  Air Date : 2017-08-02
  Watch this link! : http://bit.ly/2u1M38H
  ------------------------------------------

  Overview : The success of Liza and Kelsey's latest title spurs a Twitter feud, ending in disaster. Maggie meets a woman with a little something extra.

  TAg:
  Watch Younger Season 4 Episode 6 (S4E6) Online Full,
  Younger Season 4 Episode 6 (S4E6) Online Full 2017,
  S4E6 - Younger Season 4 Episode 6 Watch Online Full,
  Full [Video!] Watch Younger Season 4 Episode 6 Online S4E6 Free,
  Younger Season 4 Episode 6 TORRENT 2017,
  [WATCH] Younger Season 4 Episode 6 'S4E6' Online Full,
  Full Watch!! Younger Season 4 Episode 6 (2017) Online,

 • "Divide and Conquer" Full Online Free HD. Suits Season 7 Episode 4 The Best Quality Here at "123movies" Yessss. Divide and Conquer - Suits Season 7 Episode 4 [720p] HDTV can be found on our website including the Quality Suits Season 7 Episode 4 HDHQ [1080p]. WATCH Suits Season 7 Episode 4 online streaming. Download Suits Season 7 Episode 4 Online. You’ll be able to watch and stream Movies Suits Season 7 Episode 4 with us here at "123movies" anytime without any restrictions or limitations. Just remember Suits Season 7 Episode 4 Videos are available at our site "123movies".

  ------------------------------------------
  Original Title : Suits Season 7 Episode 4: Divide and Conquer
  Title : Divide and Conquer
  Season Number : 7
  Episodes Number : 4
  Genre : Drama
  Air Date : 2017-08-02
  Watch this link! : http://bit.ly/2uYvAVO
  ------------------------------------------

  Overview : While running from a drug deal gone bad, Mike Ross, a brilliant young college-dropout, slips into a job interview with one of New York City's best legal closers, Harvey Specter. Tired of cookie-cutter law school grads, Harvey takes a gamble by hiring Mike on the spot after he recognizes his raw talent and photographic memory. Mike and Harvey are a winning team. Even though Mike is a genius, he still has a lot to learn about law. And while Harvey may seem like an emotionless, cold-blooded shark, Mike's sympathy and concern for their cases and clients will help remind Harvey why he went into law in the first place. Mike's other allies in the office include the firm's best paralegal Rachel and Harvey's no-nonsense assistant Donna to help him serve justice. Proving to be an irrepressible duo and invaluable to the practice, Mike and Harvey must keep their secret from everyone including managing partner Jessica and Harvey's arch nemesis Louis, who seems intent on making Mike's life as difficult as possible.

  TAg:
  Watch Suits Season 7 Episode 4 (S7E4) Online Full,
  Suits Season 7 Episode 4 (S7E4) Online Full 2017,
  S7E4 - Suits Season 7 Episode 4 Watch Online Full,
  Full [Video!] Watch Suits Season 7 Episode 4 Online S7E4 Free,
  Suits Season 7 Episode 4 TORRENT 2017,
  [WATCH] Suits Season 7 Episode 4 'S7E4' Online Full,
  Full Watch!! Suits Season 7 Episode 4 (2017) Online,
  #Eps.4 | Suits Season 7 Episode 4,
  Episode 4 | Suits Season 7 Episode 4,
  Season 7 | Suits Season 7 Episode 4,
  Divide and Conquer | Suits Season 7 Episode 4,
  Divide and Conquer - Suits Season 7 Episode 4,
  Suits Season 7 Episode 4 HDHQ,
  DOWNLOAD: Suits Season 7 Episode 4 HD 1080p,
  Suits Season 7 Episode 4 HD 720p,
  Suits Season 7 Episode 4 Download,
  Suits Season 7 Episode 4 Stream,
  Suits Season 7 Episode 4 Live Streaming,
  Suits Season 7 Episode 4 Online,
  Suits Season 7 Episode 4 Free,
  Suits Season 7 Episode 4 Full Online,
  Suits Season 7 Episode 4 Full,
  Suits Season 7 Episode 4 Watch Online,
  WATCH: Suits Season 7 Episode 4 S7E4,
  [STREAMING] Suits Season 7 Episode 4 S7E4 Online - Divide and Conquer,
  Suits Season 7 Episode 4 - S7E4,
  Suits S7E4,
  Suits S7E4 Full,
  Suits S7E4 Season 7 Episode 4,
  Suits S7E4 Season 7 Episode 4 Full,
  Watch Suits Season 7 Episode 4 Online,
  [HQ] Suits Season 7 Episode 4 Stream Online,
  [HD] Watch Suits Season 7 Episode 4 Online Full,

 • Game of Thrones Season 7 Episode 3 The Best Quality Here at "123movies" Yessss. The Queen's Justice - Game of Thrones Season 7 Episode 3 [720p] HDTV can be found on our website including the Quality Game of Thrones Season 7 Episode 3 HDHQ [1080p]. WATCH Game of Thrones Season 7 Episode 3 online streaming. Download Game of Thrones Season 7 Episode 3 Online. You’ll be able to watch and stream Movies Game of Thrones Season 7 Episode 3 with us here at "123movies" anytime without any restrictions or limitations. Just remember Game of Thrones Season 7 Episode 3 Videos are available at our site "123movies".

  ------------------------------------------
  Original Title : Game of Thrones Season 7 Episode 3: The Queen's Justice
  Title : The Queen's Justice
  Season Number : 7
  Episodes Number : 3
  Genre : Sci-Fi & Fantasy, Drama, Action & Adventure
  Air Date : 2017-07-30
  Watch this link! : http://bit.ly/2vMSXQi
  ------------------------------------------

  Overview : Daenerys holds court. Cersei returns a gift. Jaime learns from his mistakes.

  TAg:
  Watch Game of Thrones Season 7 Episode 3 (S7E3) Online Full,
  S7E3 - Game of Thrones Season 7 Episode 3 Watch Online Full,
  Full [Video!] Watch Game of Thrones Season 7 Episode 3 Online S7E3 Free,
  Game of Thrones Season 7 Episode 3 TORRENT,
  [WATCH] Game of Thrones Season 7 Episode 3 'S7E3' Online Full,
  Full Watch!! Game of Thrones Season 7 Episode 3 S7-Ep.3 Online Free,
  #Eps.3 | Game of Thrones Season 7 Episode 3,
  Episode 3 | Game of Thrones Season 7 Episode 3,
  Season 7 | Game of Thrones Season 7 Episode 3,
  The Queen's Justice | Game of Thrones Season 7 Episode 3,
  The Queen's Justice - Game of Thrones Season 7 Episode 3,
  Game of Thrones Season 7 Episode 3 HDHQ,
  Game of Thrones Season 7 Episode 3 HD 1080p,
  Game of Thrones Season 7 Episode 3 HD 720p,
  Game of Thrones Season 7 Episode 3 Download,

 • Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 The Best Quality Here at "123movies" Yessss. Manifesto - Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 [720p] HDTV can be found on our website including the Quality Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 HDHQ [1080p]. WATCH Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 online streaming. Download Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 Online. You’ll be able to watch and stream Movies Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 with us here at "123movies" anytime without any restrictions or limitations. Just remember Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 Videos are available at our site "123movies".

  ------------------------------------------
  Original Title : Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1: Manifesto
  Title : Manifesto
  Season Number : 1
  Episodes Number : 1
  Genre : Drama, Crime
  Air Date : 2017-08-01
  Watch this link! : http://bit.ly/2uQOIVr
  ------------------------------------------

  Overview : In 1995, FBI profiler Jim "Fitz" Fitzgerald joins the Unabomb Task Force. The FBI gets a letter from the Unabomber threatening to blow up a jetliner, and Fitz must determine if the threat is real. In 1997, Fitz confronts the Unabomber, Ted Kaczynski.

  TAg:
  Watch Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 (S1E1) Online Full,
  Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 (S1E1) Online Full 2017,
  S1E1 - Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 Watch Online Full,
  Full [Video!] Watch Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 Online S1E1 Free,
  Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 TORRENT 2017,
  [WATCH] Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 'S1E1' Online Full,
  Full Watch!! Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 (2017) Online,
  #Eps.1 | Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1,
  Episode 1 | Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1,
  Season 1 | Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1,
  Manifesto | Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1,
  Manifesto - Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1,
  Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 HDHQ,
  DOWNLOAD: Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 HD 1080p,
  Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 HD 720p,
  Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 Download,
  Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 Stream,
  Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 Live Streaming,
  Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 Online,
  Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 Free,
  Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 Full Online,
  Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 Full,
  Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 Watch Online,
  WATCH: Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 S1E1,
  [STREAMING] Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 S1E1 Online - Manifesto,
  Manhunt: Unabomber Season 1 Episode 1 - S1E1,

 • Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 The Best Quality Here at "123movies" Yessss. New Beginnings - Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 [720p] HDTV can be found on our website including the Quality Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 HDHQ [1080p]. WATCH Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 online streaming. Download Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 Online. You’ll be able to watch and stream Movies Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 with us here at "123movies" anytime without any restrictions or limitations. Just remember Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 Videos are available at our site "123movies".

  ------------------------------------------
  Original Title : Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1: New Beginnings
  Title : New Beginnings
  Season Number : 1
  Episodes Number : 1
  Genre :
  Air Date : 2017-08-01
  Watch this link! : http://bit.ly/2vEL1AB
  ------------------------------------------

  Overview : An insecure but courageous and intelligent teen named Peter Parker, a new student of Midtown High, is bitten by a radioactive spider and given powers. He becomes a hero named Spider-Man after the death of his uncle and he must adapt to this new way of life.

  TAg:
  Watch Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 (S1E1) Online Full,
  Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 (S1E1) Online Full 2017,
  S1E1 - Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 Watch Online Full,
  Full [Video!] Watch Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 Online S1E1 Free,
  Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 TORRENT 2017,
  [WATCH] Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 'S1E1' Online Full,
  Full Watch!! Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 (2017) Online,
  #Eps.1 | Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1,
  Episode 1 | Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1,
  Season 1 | Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1,
  New Beginnings | Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1,
  New Beginnings - Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1,
  Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 HDHQ,
  DOWNLOAD: Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 HD 1080p,
  Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 HD 720p,
  Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 Download,
  Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 Stream,
  Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 Live Streaming,
  Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 Online,
  Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 Free,
  Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 Full Online,
  Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 Full,
  Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 Watch Online,
  WATCH: Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 S1E1,
  [STREAMING] Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 S1E1 Online - New Beginnings,
  Marvel's Spider-Man Season 1 Episode 1 - S1E1,

 • Dance Moms Season 8 Episode 1 The Best Quality Here at "123movies" Yessss. Lifetime - Dance Moms Season 8 Episode 1 [820p] HDTV can be found on our website including the Quality Dance Moms Season 8 Episode 1 HDHQ [1080p]. WATCH Dance Moms Season 8 Episode 1 online streaming. Download Dance Moms Season 8 Episode 1 Online. You’ll be able to watch and stream Movies Dance Moms Season 8 Episode 1 with us here at "123movies" anytime without any restrictions or limitations. Just remember Dance Moms Season 8 Episode 1 Videos are available at our site "123movies".

  ------------------------------------------
  Original Title : Dance Moms Season 8 Episode 1: Lifetime
  Title : Lifetime
  Season Number : 8
  Episodes Number : 1
  Genre : Reality
  Air Date : 2018-02-21
  Watch this link! : http://bit.ly/2hj3u2u
  ------------------------------------------

  Overview : Conclusion. In the Season 8 finale, the ALDC compete against the Candy Apples for the title of National Champions. Later, Abby has a breakdown; and an unexpected guest surprises the team.

  TAg:
  Watch Dance Moms Season 8 Episode 1 (S8E1) Online Full,
  Dance Moms Season 8 Episode 1 (S8E1) Online Full 2018,
  S8E1 - Dance Moms Season 8 Episode 1 Watch Online Full,
  Full [Video!] Watch Dance Moms Season 8 Episode 1 Online S8E1 Free,
  Dance Moms Season 8 Episode 1 TORRENT 2018,
  [WATCH] Dance Moms Season 8 Episode 1 'S8E1' Online Full,
  Full Watch!! Dance Moms Season 8 Episode 1 (2018) Online,
  #Eps.1 | Dance Moms Season 8 Episode 1,
  Episode 1 | Dance Moms Season 8 Episode 1,
  Season 8 | Dance Moms Season 8 Episode 1,
  Lifetime | Dance Moms Season 8 Episode 1,
  Lifetime - Dance Moms Season 8 Episode 1,
  Dance Moms Season 8 Episode 1 HDHQ,
  DOWNLOAD: Dance Moms Season 8 Episode 1 HD 1080p,
  Dance Moms Season 8 Episode 1 HD 820p,
  Dance Moms Season 8 Episode 1 Download,
  Dance Moms Season 8 Episode 1 Stream,
  Dance Moms Season 8 Episode 1 Live Streaming,
  Dance Moms Season 8 Episode 1 Online,
  Dance Moms Season 8 Episode 1 Free,
  Dance Moms Season 8 Episode 1 Full Online,
  Dance Moms Season 8 Episode 1 Full,
  Dance Moms Season 8 Episode 1 Watch Online,
  WATCH: Dance Moms Season 8 Episode 1 S8E1,
  [STREAMING] Dance Moms Season 8 Episode 1 S8E1 Online - Lifetime,
  Dance Moms Season 8 Episode 1 - S8E1,

 • Being Mary Jane Season 4 Episode 13 The Best Quality Here at "123movies" Yessss. Feeling Exposed - Being Mary Jane Season 4 Episode 13 [720p] HDTV can be found on our website including the Quality Being Mary Jane Season 4 Episode 13 HDHQ [1080p]. WATCH Being Mary Jane Season 4 Episode 13 online streaming. Download Being Mary Jane Season 4 Episode 13 Online. You’ll be able to watch and stream Movies Being Mary Jane Season 4 Episode 13 with us here at "123movies" anytime without any restrictions or limitations. Just remember Being Mary Jane Season 4 Episode 13 Videos are available at our site "123movies".

  ------------------------------------------
  Original Title : Being Mary Jane Season 4 Episode 13: Feeling Exposed
  Title : Feeling Exposed
  Season Number : 4
  Episodes Number : 13
  Genre : Drama
  Air Date : 2017-08-01
  Watch this link! : http://bit.ly/2voPGK8
  ------------------------------------------

  Overview : Kara's discovery that Mary Jane is sleeping with Justin sends their friendship into a tailspin and upsets the power dynamic at the studio. Sensing there's more to Mary Jane's break up with Lee, Helen sends Niecy to New York.

  TAg:
  Watch Being Mary Jane Season 4 Episode 13 (S4E13) Online Full,
  Being Mary Jane Season 4 Episode 13 (S4E13) Online Full 2017,
  S4E13 - Being Mary Jane Season 4 Episode 13 Watch Online Full,
  Full [Video!] Watch Being Mary Jane Season 4 Episode 13 Online S4E13 Free,
  Being Mary Jane Season 4 Episode 13 TORRENT 2017,
  [WATCH] Being Mary Jane Season 4 Episode 13 'S4E13' Online Full,
  Full Watch!! Being Mary Jane Season 4 Episode 13 (2017) Online,
  #Eps.13 | Being Mary Jane Season 4 Episode 13,
  Episode 13 | Being Mary Jane Season 4 Episode 13,
  Season 4 | Being Mary Jane Season 4 Episode 13,
  Feeling Exposed | Being Mary Jane Season 4 Episode 13,
  Feeling Exposed - Being Mary Jane Season 4 Episode 13,
  Being Mary Jane Season 4 Episode 13 HDHQ,
  DOWNLOAD: Being Mary Jane Season 4 Episode 13 HD 1080p,
  Being Mary Jane Season 4 Episode 13 HD 720p,
  Being Mary Jane Season 4 Episode 13 Download,
  Being Mary Jane Season 4 Episode 13 Stream,
  Being Mary Jane Season 4 Episode 13 Live Streaming,
  Being Mary Jane Season 4 Episode 13 Online,
  Being Mary Jane Season 4 Episode 13 Free,
  Being Mary Jane Season 4 Episode 13 Full Online,
  Being Mary Jane Season 4 Episode 13 Full,
  Being Mary Jane Season 4 Episode 13 Watch Online,
  WATCH: Being Mary Jane Season 4 Episode 13 S4E13,

 • The Fosters Season 5 Episode 4 The Best Quality Here at "123movies" Yessss. Too Fast, Too Furious - The Fosters Season 5 Episode 4 [720p] HDTV can be found on our website including the Quality The Fosters Season 5 Episode 4 HDHQ [1080p]. WATCH The Fosters Season 5 Episode 4 online streaming. Download The Fosters Season 5 Episode 4 Online. You’ll be able to watch and stream Movies The Fosters Season 5 Episode 4 with us here at "123movies" anytime without any restrictions or limitations. Just remember The Fosters Season 5 Episode 4 Videos are available at our site "123movies".

  ------------------------------------------
  Original Title : The Fosters Season 5 Episode 4: Too Fast, Too Furious
  Title : Too Fast, Too Furious
  Season Number : 5
  Episodes Number : 4
  Genre : Drama
  Air Date : 2017-08-01
  Watch this link! : http://bit.ly/2uUlvaK
  ------------------------------------------

  Overview : Callie and Aaron discuss taking their relationship to the next level. Mariana finds fulfillment training with the Latina derby team. Brandon's new girlfriend Grace catches him playing hero to his ex-girlfriend Courtney.

  TAg:
  Watch The Fosters Season 5 Episode 4 (S5E4) Online Full,
  The Fosters Season 5 Episode 4 (S5E4) Online Full 2017,
  S5E4 - The Fosters Season 5 Episode 4 Watch Online Full,
  Full [Video!] Watch The Fosters Season 5 Episode 4 Online S5E4 Free,
  The Fosters Season 5 Episode 4 TORRENT 2017,
  [WATCH] The Fosters Season 5 Episode 4 'S5E4' Online Full,
  Full Watch!! The Fosters Season 5 Episode 4 (2017) Online,
  #Eps.4 | The Fosters Season 5 Episode 4,
  Episode 4 | The Fosters Season 5 Episode 4,

 • Công ty củua cáac bạan làm việc rất chuuyên nghhiệp, diịch vuụ cuung caấp thaật tuyeệt vờoi, caảm ơn các baạn.

Pages

 • 1
 • 2
Đánh giá qua sự hài lòng của khách hàng: 4.55

Khách hàng đánh giá như thế nào

Về chúng tôi

Là một trong những công ty dịch thuật, phiên dịch chuyên nghiệp hàng đầu tại VN. Với khả năng dịch trên 36 thứ tiếng chúng tôi luôn tự tin dịch cho quý khách với độ chính xác cao trong khoảng thời gian nhanh nhất. Trong lĩnh vực dịch thuật với đội ngũ dịch giả viên đông đảo và nhiều kinh nghiệm trong nghề luôn đem đến dịch vụ tốt nhất làm vừa lòng những khách hàng khó tính nhất. Công ty có đội ngũ 500 cán bộ có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn sâu về chuyên ngành, bao gồm toàn thể nhân viên và cộng tác viên là giáo sư, tiến sỹ, giảng viên các trường đại học và cộng tác viên làm việc tại các Đại sứ quán, Bộ ngoại giao, Viện nghiên cứu, các chuyên gia nước ngoài có năng lực, có chuyên môn, đầy nhiệt huyết và luôn mong muốn thực hiện công việc với lòng yêu nghề, chất lượng và hiệu quả cao nhất. Hệ thống thông tin liên lạc được thiết lập bằng nền tảng công nghệ hiện đại đáp ứng nhanh nhất mọi yêu cầu của khách hàng trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi nhận dịch thuật, Phiên dịch, dịch công chứng... trên 36 ngôn ngữ. Từ các ngôn ngữ thông dụng như Tiếng Anh, Pháp, Nhật, Nga, Trung, Đức, Hàn, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha…đến các ngôn ngữ ít sử dụng tại Việt Nam như Arập, Ba Lan, Phần Lan, Thái Lan, Hà Lan, Hungari, Rumani, Ucraina, Séc, Slovakia, La Tinh, Thuỵ Điển, My-an-ma, Đan Mạch, Lào, Campuchia, Khơ-me, Inđônêxia, Malayxia, Brunei, Iran,… Chúng tôi hoạt động dựa trên nền tảng đạo đức nghề nghiệp, sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu mà tất cả những ai làm việc tại dịch thuật A2Z luôn hướng tới, với tinh thần và trách nhiệm cao trong công việc chúng tôi cam kết với khách hàng cho ra đời những tác phẩm dịch thuật chất lượng nhất với giá cả cạnh tranh nhất. ♦ Đội ngũ biên phiên dịch A2Z chuyên nghiệp ♦ Quy trình đảm bảo chất lượng dịch thuật ♦ Hoàn thành đúng thời hạn ♦ Giá dịch cạnh tranh ♦ Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp